Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Østerlars-Gudhjem Pensionistforening Hjemmeside A

Program 2015


Husk: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se hele det nye program for 2017 under fanen "Program"!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Bestyrelsen for Østerlars-Gudhjem Pensionistforening

               Valgt på den ordinære generalforsamling  Venter på opdatering

 

 

Titel        Navn                  Adresse           _       Telefon_      

Formand      Frits Skifter-Hansen   Gudhjemvej 2           51303233

                                       Mail: fskifterhansen@gmail.com

Kasserer     Lise  Nielsen          Åløkken 2              26935407

Best.medlem  Kenn  Hansen           Røvej 41               23603416

Best,medlem  Lise  Hansen           Møllebakken 16         56485450

Best.medlem  Alice Mortensen        Gudhjemvej 34          60248251

 

_________________________Bestyrelsessuppleanter____________________________   

Best.suppl.  Henning Hansen       Møllebakken 16            56485450

Best.suppl.  Jane Hansen          Røvej 41                  56484314

______________________________ Revision _____________________________

Revisor      Karin Karlsson        Randkløvevej 42, Østerm.  56470094 Revisor      Bente Jørgensen       Melstedvej  20   Gudhjem  56485659        Rev.suppl.   Peter Christensen     Nybrovej 29,   Østerlars  56498196

__________________ Repræsentant til Gudhjem Huset ___________________

     Frits skifter-Hansen          Gudhjemvej 2          Tlf.51303233

 

Interne arrangementer afholdes i  Gudhjemhuset,  Melstedvej 1,  3760 Gudhjem.

 

Generelle oplysninger

For at deltage i foreningens arrangementer, kræves det, at kontingentet på kr. 75,00 for året 2017 i forvejen er indbetalt på Nordea bankkonto:  Reg.: 0649  Kontonr.: 6272-632-217. eller fysisk til en af bestyrelsen   Kvitteringen gælder som gyldigt medlemskort for hele året 2017. Der vil blive udleveret et medlemskort ved betaling.

Adresseændring samt øvrige henvendelser vedrørende medlemskabet skal rettes til Frits Skifter-Hansen

 Mobil. 51303233

Alle tilmeldinger og reservationer til de anførte arrangementer Kan foretages til alle Bestyrelsemedlemmer          

Hvor der ikke er anført pris, er arrangementet gratis.

Hvis du til et arrangement, hvor der er anført ”Vi kører selv”, skulle mangle kørelejlighed, kan du oplyse dette samtidig med tilmeldingen.

Bemærk, at  ture, hvor bus indgår,  kan have et begrænset antal deltagere, hvorfor ”først-til-mølle” princippet altid gælder ved tilmelding til sådanne arrangementer.

Foreningen yder tilskud til alle arrangementer, som ikke foregår i Gudhjem Huset.

Check eventuelt Pensionistforeningens hjemmeside for eventuelle ændringer af planlagte arrangementer. Husk at nedenstående adresse på hjemmesiden skal indtastes øverst til venstre på skærmen, hvor man normalt indtaster site-adresser. Man kan således ikke finde hjemmesiden ved at indtaste navnet i selve GOOGLE's søgefelt midt på skærmen.   ostgudpf.skysite.dk

___________________________________________________________________________________________

 

Østerlars-Gudhjem Pensionistforening                           

 

Referat fra den ordinære generalforsamling

 

                                                  Venter på opdatering

Referent: Lise Nielsen 

 

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmeudvalg / stemmetællere

3.     Bestyrelsens beretning og orientering (ved formandenden)

4.     Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab (ved kassereren)

5.     Indkomne forslag

6.  Kontigent vedtagelse.

7.     Valg af bestyrelse

8.     Valg af revision

9.     Repræsentant til Gudhjem Huset

10.  Godkendelse af vedtægter  

11.  Årets Pensionist.

        12.     Eventuelt.

 

Generalforsamlingens forløb i henhold til dagsordenen

 

Formanden, Frits Skifter-Hansen bød velkommen

 

ad 1:

      

 

ad 2:

      

 

ad 3:

      Frits Skifter-Hansen fremlage bestyrelsens beretning, og han gennemgik programmet og      

      talte om de gode arrengementer vi har haft i det forløbende år.  

       

 

ad 4:

      Kassereren, Lise Nielsen, Fremlage regnskab

 

ad 5:

                                                                         

 

ad. 6:

 

 

ad 7:

     

     

     

     

ad 8:

     

 

ad 9:

     

 

ad 10:

       

 

ad 11:

                

 

 ad  12:               

             Intet.

 

          Dirigenten takkede for god ro og orden.

          Efter mødet blev

          Der blev severet smørrebrød og kaffe. 

             

                

                

           Ref.

                 

 

 

Opdateret

Opdateret 05/12/2016

Besøg  
009960